Каква е функцията на адвоката?

Функцията на адвоката е да се застъпва професионално пред институции, граждани и организации за законните интереси на своите доверители/подзащитни. Процесуалното представителство и съдебната защита са класически елементи от адвокатската професия. Още една адвокатска функция, наложила се в съвременното общество, е тази на консултирането и съветването при проектиране на идеи и при осъществяване на различни бизнес-процеси. Добрият и навременен съвет е неоценима полза, защото може да спести многогодишни съдебни прения и непоправими загуби.

Адвокатската професия е свободна и се упражнява на базата на взаимно уважение и равноправно гражданско договаряне. Адвокатът е длъжен да ориентира своя доверител/подзащитен във връзка с възложения му случай, да му дава указания и да му съдейства за защита на неговите законни интереси. Адвокатите обаче не са маркетинг-консултанти, психотерапевти или гадатели и не е правилно да търсите подобни услуги от тях. Адвокатът няма функцията да гарантира и няма правото да обещава успех. Негово задължение е да изпълни своята работа професионално и съобразно закона. Изходът от конкретния случай зависи от обстоятелствата по самия случай и не на последно място – от вашето навременно и адекватно сътрудничество с вашия адвокат.


§ Професионално застъпване за законни интереси

§ Процесуално представителство, съдебна защита

§ Консултиране на идейни проекти и бизнес-процеси

§ Взаимно уважение и равноправно договаряне

§ Ориентиране, указания, съдействие при защита

§ Професионализъм и съобразяване със закона


Повече за адвокатите:

§ Каква е функцията на адвоката?

§ Как да изберем добър адвокат?

§ Как да улесним нашия адвокат?

§ Как работят адвокатите?

§ Изберете адвокат...