Как работят адвокатите?

Адвокатската професия е свободна. Това означава, че адвокатите сами организират своята кантора и сами определят дали да работят по конкретен случай. Въпреки своята свобода обаче, адвокатите са обвързани с адвокатската етика и със законите на страната, което ги задължава да осъществяват своята дейност професионално, икономично и честно. Почти без изключение адвокатите започват своята дейност като стажанти и помощници при по-опитни колеги. Понякога се обединяват в адвокатски дружества или в неформални мрежи от специалисти, за да разпределят натоварването и да си помагат един на друг. Задължително членуват в някоя от адвокатските колегии в страната.

Спецификите на правната система задължават адвоката постоянно да следи промените в законодателството и новостите в съдебната практика. Това налага на адвокатите да се специализират в по-тесни области, които да могат да следят по-прецизно. Съвременният адвокат използва постоянно информационни технологии и системи, за да се осведомява за актуалното състояние на правото и да отговаря адекватно на потребностите на своите доверители/подзащитни.

Работата по един конкретен случай започва с изясняване на фактическата страна. Често добрите адвокати питат за подробности, които на пръв поглед са неважни, но след тяхното изясняване се оказват съществени. Следва преглеждане на документацията, ако има такава и справка с актуалната нормативна уредба и съдебна практика. Ако случаят е свързан със специализирани познания (счетоводни, инженерни, медицински и др.), добрите адвокати предпочитат да се консултират със специалист. След предварителното проучване можете да получите становище за правните възможности и рискове. По-нататък адвокатът и вие изготвяте план какви действия ще бъдат предприети, в какви срокове, срещу какъв хонорар и при какви допълнителни условия. За да може адвокатът да действа официално от ваше име, трябва да бъде писмено упълномощен.

Всичко, което споделяте с адвоката, е професионална адвокатска тайна. Дори да разкриете престъпления или да направите самопризнания, споделените с адвоката факти и обстоятелства, поверената документация и евентуално направените записки остават неприкосновени. Дори да не упълномощите адвоката или по-късно да оттеглите своите пълномощия, онова, което е станало известно в адвокатската кантора, си остава в нея.


§ Адвокатска етика и законови задължения

§ Новости в закона и съдебната практика

§ Изясняване на фактическата страна

§ Документи и специализирани познания

§ Становище и план за конкретния случай

§ Писмено упълномощаване на адвоката

§ Професионална адвокатска тайна


Повече за адвокатите:

§ Каква е функцията на адвоката?

§ Как да изберем добър адвокат?

§ Как да улесним нашия адвокат?

§ Как работят адвокатите?

§ Изберете адвокат...