Полезни връзки в internet

Отворени сме за ваши предложения да добавим връзка към други информационни ресурси и услуги. Молим да ни уведомите, ако някоя от предложените връзки не работи изправно или ако сметнете, че сочи към неактуално или незаконно съдържание!

§ http://www.vas.bg/bg/
Висш адвокатски съвет (адвокати, колегии, кантори, съдружия)

§ http://legalacts.justice.bg/
Търсене в актовете на българските съдилища (от ВСС)

§ http://www.egov.bg
Единен портал за достъп до електронни административни услуги (от МТИТС)

§ http://europa.eu/index_bg.htm
Европейски съюз (институции, законодателство, европроекти)

§ https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=bg&action=home
Европейски портал за единен електронен достъп до правосъдие (от ЕК)

§ http://www.juen.bg
Електронна юридическа енциклопедия (платен достъп)

§ http://pravatami.bg/
Обяснени на достъпен език различни права и текстове от закона


Връзки в internet:

§ Нормативна уредба

§ Лица и институции

§ Юридически ресурси

§ Обществени ресурси

§ Приятели :)