Приятели :)

Представените по-долу ресурси са насочени към концепцията CopyLeft (игра на думи от „CopyRight“). Това означава, че вие можете свободно и законно да изтегляте, инсталирате, използвате, модифицирате и споделяте с приятели всеки един от тези ресурси, без да е необходимо да искате разрешение или да плащате за това.

§ http://www.gnu.org/philosophy/why-free.bg.html
Защо софтуерът не трябва да има собственици? (от Free Software Foundation)

§ https://creativecommons.org/
Creative Commons – Организация за алтернативни авторски права

§ https://www.eff.org/
Фондация за защита на свободата в internet (Electronic Frontier Foundation)

§ http://chitanka.info/
Свободна електронна библиотека (литературни произведения на български език)


Свободен софтуер

§ http://www.libreoffice.org/download
Свободен офис-пакет за писане, таблици, презентации и т.н. (вместо MS Office например)

§ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/
Свободен internet-браузър (вместо MS Internet Explorer или Microsoft Edge например)

§ http://pidgin.im/download/
Свободен софтуер за instant-комуникация (вместо Skype например)

§ http://infrarecorder.org/?page_id=5
Свободен софтуер за запис на дискове (вместо Nero Burning Rom например)

§ http://www.7-zip.org/download.html
Свободен софтуер за (раз)архивиране (вместо WinRAR например)

§ http://www.videolan.org/vlc/
Свободен софтуер за ползване на музика, видео и др. (вместо Windows Media Player например)

§ http://www.gimp.org/downloads/
Свободен софтуер за компютърни изображения (вместо Adobe Photoshop например)

§ http://trisquel.info/en/download
Цялостна свободна операционна система (вместо Microsoft Windows например)

§ https://www.replicant.us/
Свободна операционна система за мобилни телефони (вместо iOS за iPhone например)


Свободен хардуер

§ https://tehnoetic.com/
Tehnoetical – свободен (етичен) хардуер (вместо MacBook от Apple например)

§ https://libreboot.org/
Libreboot – свободна алтернатива на BIOS/UEFI за стартиране на хардуера


Партньори на www.Advocati.org


Представяме на вниманието ви online-ресурси и бизнес-процеси, поддържани от наши колеги, които по един или по друг начин допринасят за развиването и внедряването в българския обществен живот на правоутвърждаващи електронни решения и услуги.


Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org
Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org   Приятели и партньори на www.Advocati.org

Връзки в internet:

§ Нормативна уредба

§ Лица и институции

§ Юридически ресурси

§ Обществени ресурси

§ Приятели :)