www.Advocati.org

Адвокати

Адвокатите сме правоспособни юристи, специализирани в правното консултиране и съдействие. Работим под клетва за пазене тайната на нашите доверители и подзащитни, и се ползваме от конституционно гарантирана свобода и независимост.