www.Advocati.org

Как да изберем добър адвокат?

Адвокатската професия не предполага задължителна тясна специализация, но добрите адвокати се специализират в определен отрасъл на правото или дори в конкретен тип проблеми.

Адвокат „по всичко“ не е добра идея.

Когато избирате адвокат, опитът със случаи като вашия е добър критерий.

Добрият адвокат първо изследва задълбочено Вашия случай и след това дава конкретен отговор – както за възможностите и шансовете, така и за сроковете, разходите, рисковете. Ако Вашият случай не е от неговата специалност, отказва да го поеме и Ви препраща към колега-специалист, ако познава такъв и му има доверие. Ако правните възможности са изчерпани, заявява това недвусмислено. Добрият адвокат работи точно, организирано и със срокове; говори ясно, конкретно и директно; съставените от него документи са грамотно и прегледно написани.

Луксозно обзаведените кантори, скъпите костюми, медийната известност и големите хонорари не винаги са гаранция за качествата на адвоката! Определящ е житейският и професионален опит, личният контакт и получените препоръки от колеги-юристи. Дали адвокатът е вписан като такъв и има право да работи като адвокат, можете да проверите по всяко време от електронните регистри на адвокатурата.