www.Advocati.org

Сигурност

при ползване на съдържание и услуги
www.Advocati.org

Адвокатската тайна е гарантирана в чл. 30, ал. 5 от Конституцията и доразвита в чл. 33 от Закона за адвокатурата – чрез изрична забрана тази тайна да бъде разкривана по какъвто и да било начин; а ако бъде разкрита – чрез изрична забрана да бъде използвана като доказателство за каквото и да било. Независимо от нормативните гаранции обаче, защитата на тайната си остава отговорност преди всичко на Вас самите и на адвоката, на когото сте избрали да се доверите.

За да получите истинска защита, Ви предлагаме няколко прости, но съществени мерки за информационна сигурност, които да приложите срещу евентуални опити на трета страна да проникне във Вашите тайни. Паралелно с Вас ще приложим политиките на нашата кантора за защита на личните данни, които ни доверявате. Защо всичко това е толкова важно, вижте в предложените от нас основни понятия. Ако се нуждаете от допълнително съдействие по тези въпроси, можете да се свържете с отговарящия за информационната сигурност в нашата кантора – Адриан Н. Илиев – на електронен адрес advocati@gmx.com

Информационна сигурност

На първо място – каквито и усилия да положим за защита на Вашите тайни, от това няма да има полза, ако Вие не спазвате паралелно с нас някои основни правила за Вашата информационна сигурност. Поради тази причина предлагаме няколко лесни за прилагане насоки, които може би ще Ви бъдат полезни. И на второ място – каквито и мерки да се приложат, абсолютна сигурност не може да се постигне; не споделяйте Вашите най-съкровени тайни, ако не е наистина необходимо!

И накрая – каквито и усилия да полагате, от това няма да има полза, ако тези, с които споделяте, не следват паралелно с Вас подобни правила за информационна сигурност. Чувствайте се поканени да разпространявате горните съвети до всеки, който се нуждае от тях. И не забравяйте, че абсолютна сигурност не може да се постигне. Просто не въвеждайте най-съкровените си тайни в електронна среда и ги споделяйте с другиго само когато това е наистина необходимо.

Ако е необходимо ШИФРОВАЙТЕ

Ако е необходимо ШИФРОВАЙТЕ (In Need ENCRYPT) е нашето специализирано ръководство за Информационна сигурност в електронна среда – което можете да свалите в .asc или .pdf формат и да ползвате, надграждате и разпространявате свободно – без да искате разрешение и без да дължите нищо.

Защита на личните данни

Следва Част IV „Поверителност“ от нашите Общи условия за ползване на съдържание и услуги от www.Advocati.org, относима към защитата на личните данни.

Чл. 12. Екипът полага разумни усилия за опазване поверителността на цялата информация, която получава и с която работи – чрез прилагането и редовното актуализиране на система от технически и организационни средства за информационна сигурност.

Чл. 13. (1) Екипът съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на www.Advocati.org и за начина на неговото търсене, достъпване и използване – без това да включва каквито и да било Ваши лични данни или възможност за Вашето индивидуално или групово идентифициране и/ли профилиране.
(2) Екипът не следи Вашето персонално поведение в internet и не обработва никакви Ваши лични данни – освен ако сме договорили оказването на съдействие, за което съхраняването, анализирането и използването на такива данни е напълно необходимо. В последния случай Вие декларирате, че предоставяте личните си данни доброволно.

Чл. 14. Всичко, което споделяте с екипа на www.Advocati.org, представлява адвокатска тайна и се защитава от закона. Всеки опит на трети неоторизирани страни да узнаят или да документират адвокатската тайна, е престъпление, а получената по такъв начин информация е забранено от закона да се съхранява, анализира или използва за каквито и да било цели.

Чл. 15. (1) В случай на необходимост можете да шифровате Вашата поверителна информация със Свободен GPG софтуер, преди да я изпратите в internet. В такъв случай е добре да предоставите и Вашия публичен ключ за обмен на шифрована информация помежду ни.
(2) Екипът си запазва правото да променя своите шифровъчни ключове – за което ще бъдете уведомени с публикация на официалната страница www.Advocati.org – и не носи отговорност за информация, шифрована с неактуални ключове. В случай, че е необходимо да потвърдим автентичността на ключовете, можете да се свържете с нас за допълнителна информация.

Чл. 16. Екипът не носи отговорност за евентуалното изтичане на ваша поверителна информация, когато е предоставена в нешифрован вид и/ли когато е шифрована на компютри, непроверени и неподдържани от наши специалисти по информационна сигурност.

Лични данни – основни понятия

Под „Лични данни“ разбираме всяка отделна информационна единица или масив от такива единици, от които може да се направи извод за индивидуална или групова характеристика или принадлежност на отделно физическо лице или на група физически лица. Почти всяка информация в определен контекст може да се интерпретира като лични данни: цветът на служебния Ви бадж, притежанието на „златен талон“ или „карта за лоялност“, склонността към определен диалект, цвета на боята за коса, специфичният хоби-жаргон. Най-общо могат да се обособят следните групи лични данни (според вида информационни единици и според тяхната критичност за информационната сигурност):

Всяка обработка на лични данни трябва да се извършва прозрачно, въз основа на изрично посочена, легитимна (законна) цел, за която Вие сте информирани и сте декралирали своето съгласие (освен при договорни отношения; изпълнение на законови задължения; защита на жизненоважни или обществени интереси). Данните трябва да са сведени до възможния минимум, да се защитават пропорционално строго на риска от евентуалното им злоупотребяване, и да се спазва отчетност и отговорност при обработването им. В този контекст, обработваните в адвокатската работа данни се ползват от най-високо ниво на защита.