www.Advocati.org

адв. Мария П. Песийска

Адв. Мария П. Песийска (САК) работи в областта на дискриминацията, трудовите и семейните отношения, фиксирането и анализа на доказателства, провеждането на разпити. Съдебен стенограф в Наказателното отделение при Върховния съд на НРБ, а след това – и в областта на международния търговски арбитраж. Има над 15-годишен опит като специалист по анализ и уеднаквяване на наказателната съдебна практика. Завеждащ сградния фонд на Съдебната система до 1996 г. Арбитър при НИПА. Автор на редица публикации в областта на правото, в т.ч. студията „Безвиновно прекратяване на трудовото правоотношение“. Старши експерт в Професионален проблемно-консултантски център към българското направление на The Solidarity Center.