www.Advocati.org

Препратки

Следва нашата web-директория с подбрани юридически (и не само) ресурси за online-достъп до нормативната уредба, за някои от основните лица и институции в правото, за значими юридически и обществени инициативи и услуги, и не на последно място – за правоутвърждаващите проекти на някои от нашите приятели (:

Отворени сме за Ваши предложения да добавим препратка към информационни ресурси и услуги. Ако някоя препратка не работи правилно или сочи към неактуално или незаконно съдържание, молим да ни уведомите!