www.Advocati.org

Каква е функцията на адвокатите?

Адвокатите се застъпват професионално пред институции, организации и граждани за законните права и интереси на своите доверители и подзащитни. Процесуалното представителство и съдебната защита са класически елементи от адвокатската работа. Ключова адвокатска функция е също така правното консултиране на сделки, проекти и различни бизнес-процеси.

Добрият и навременен адвокатски съвет може да спести непоправими загуби.

Адвокатската работа предполага уважение и доверие. Адвокатът е длъжен да ориентира своя доверител/подзащитен за възложения случай, да му дава указания и да му съдейства за защита на неговите права и интереси. Адвокатът обаче не е маркетинг-консултант, психотерапевт или гадател и не може да се очакват подобни услуги от него. Адвокатът няма функцията да гарантира и няма правото да обещава успех. Негово задължение е да изпълни своята работа професионално и съобразно закона. Изходът от конкретния случай зависи от обстоятелствата по самия случай и от навременното и адекватно сътрудничество с избрания адвокат.