www.Advocati.org

Как работят адвокатите?

Адвокатската професия е свободна. Адвокатите сами организират своята кантора и сами определят дали да работят по конкретен случай. Въпреки своята свобода обаче, адвокатите са обвързани с адвокатската етика, и със законите на страната – което ги задължава да работят професионално, икономично и честно. Почти без изключение адвокатите започват своята дейност като стажанти и помощници при по-опитни колеги. Понякога се обединяват в адвокатски дружества или в неформални мрежи от специалисти, за да разпределят и профилират натоварването. Задължително членуват в някоя от адвокатските колегии в страната.

Спецификите на правната система задължават адвоката постоянно да следи промените в законодателството и новостите в практиката на правозащитните институции. Това налага на адвокатите да се специализират в по-тесни области, които да могат да следят по-прецизно. Съвременният адвокат използва постоянно информационни технологии и системи, за да се осведомява за актуалното състояние на правото и да отговаря адекватно на потребностите на своите доверители и подзащитни.

Работата по конкретния случай започва с изясняване на фактите.

Често добрите адвокати питат за подробности, които на пръв поглед са неважни, но след тяхното изясняване се оказват съществени. Следва преглеждане на документацията, ако има такава и справка с актуалната нормативна уредба и съдебна практика. Ако случаят е свързан със специализирани познания (счетоводни, инженерни, медицински и др.), добрите адвокати предпочитат да се консултират със специалист. След предварителното проучване можете да получите консултация за правните възможности и рискове. По-нататък адвокатът и Вие изготвяте план какви действия ще бъдат предприети, в какви срокове, срещу какъв хонорар и при какви допълнителни условия. За да може адвокатът да действа официално от Ваше име, трябва да бъде писмено упълномощен.

Всичко, което споделяте с адвоката, е професионална адвокатска тайна. Дори да разкриете престъпления или да направите самопризнания, споделените с адвоката факти и обстоятелства, поверената документация и евентуално направените записки остават неприкосновени. Дори да не упълномощите адвоката или по-късно да оттеглите своите пълномощия, онова, което е станало известно в адвокатската кантора, си остава в нея.