www.Advocati.org

КТ „Подкрепа“ започва консултации с гражданското общество за нова Конституция

Конфедерацията на труда настоява за провеждане в най-кратки срокове на избори за ВНС с единствена цел съставяне на нова Конституция – поради отсъствието на съдържателен диалог по основни проблеми на обществото: бедност, безработица, трудови права, разпад в ключови системи (икономика, енергетика, здравеопазване), корупция, борба с монополите.

(15.11.2013) Днес на свое извънредно заседание в гр. София Конфедеративният съвет на Конфедерация на труда „Подкрепа“ прие своя Декларация, в която синдикалните дейци „настоява[т] основните политически партии да се споразумеят в най-кратки срокове за дата за провеждане на избори за Велико народно събрание (ВНС) с единствена цел съставяне на нова Конституция“, като изразяват своето разбиране, „че е дошло времето автентични неполитически субекти, които не са свързани с олигархични кръгове и чужди на България интереси, да изработят своеобразна Харта, в която да залегнат основните постулати и принципи, върху които да се изгради бъдещият Обществен договор (нова Конституция – бел. www.Advocati.org) с особен акцент върху гражданските и трудовите права, изборите, съдебната система, обществения контрол, местната власт“. Във връзка с горното синдикатите заявяват своята готовност „регионалните структури на КТ „Подкрепа“ [да] се ангажират да поемат ролята на координатор и катализатор на общественото недоволство извън София“. Цитираната Декларация продължава и доразвива заявената от КТ „Подкрепа“ гражданска позиция още през лятото, в контекста на взривилото се около казуса „Пеевски“ обществено недоволство, която позиция отразихме в нашата статия „КТ „Подкрепа“ настоява за ВНС и заплашва с Общонационална политическа стачка“ от 07.07.2013 г. Тъй като разпознаваме недвусмислена приемственост в тогавашната и сегашната позиция, представяме настоящата Декларация на КТ „Подкрепа“ по-долу в цялост:

След като се събра на свое Извънредно заседание;

След като отчете стигащото до крайност обществено напрежение, в резултат от продължаващото вече пети месец недоволство от управлението;

След като изслуша представители на „Ранобудните студенти“ и „Протестна мрежа“;

Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“

ЗАЯВЯВА:

1. Оттегля КТ „Подкрепа“ от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), поради отсъствието на съдържателен диалог по основните проблеми на обществото – бедност, безработица, трудови права, разпад в ключови системи (икономика, енергетика, здравеопазване), корупция, борба с монополите.

2. Упълномощава КТ „Подкрепа“ да излъчи свои представители за съставяне на контактна група с протестиращите студенти и граждански организации за продължаване на диалога по определяне на целите и параметрите на бъдещото сътрудничество.

3. Настоява основните политически партии да се споразумеят в най-кратки срокове за дата за провеждане на избори за ВНС с единствена цел съставяне на нова Конституция. Само така може да се свали общественото напрежение и да се очертае ясна перспектива пред българското общество. Очевидна е необходимостта от нов Обществен договор, предвид пълния крах на държавността през периода на действие на сегашната Конституция.

4. Призоваваме протестиращите и полицията да не се поддават на провокации, с цел избягване на излишно насилие. Отбелязваме с тревога, че прекомерното концентриране на полицейски сили в столицата и на южната ни граница оставя беззащитно населението на останалата част от България.

5. Водени от категоричното убеждение, че основните политическите партии не са способни и нямат желание да се обединят около национални приоритети и каузи, считаме, че е дошло времето автентични неполитически субекти, които не са свързани с олигархични кръгове и чужди на България интереси, да изработят своеобразна Харта, в която да залегнат основните постулати и принципи, върху които да се изгради бъдещият Обществен договор с особен акцент върху гражданските и трудовите права, изборите, съдебната система, обществения контрол, местната власт.

6. Пълната деградация на сегашния политическия елит в България явно не може да се преодолее само с митинги и шествия в столицата, предвид на което регионалните структури на КТ „Подкрепа“ се ангажират да поемат ролята на координатор и катализатор на общественото недоволство извън София.

За КС на КТ „Подкрепа“:
Д-р Константин Тренчев, президент на КТ „Подкрепа“