www.Advocati.org

Конференция „Адвокатурата и върховенството на закона“ за Деня на адвокатите

Днес ВАдвС проведе национална конференция на тема „Адвокатурата и върховенството на закона“ по случай Деня на адвоката и 125-та годишнина от приемането на първия български Закон за адвокатите от 1888 г., превърнал се в един от първите актове на модерното българско правосъдие.

(22.11.2013) Днес Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) проведе в зала „Тържествена“ на Съдебната палата в София национална конференция на тема „Адвокатурата и върховенството на закона“ по случай Деня на адвоката и 125-та годишнина от приемането на първия български Закон за адвокатите (ЗА) от 1888 г. Законът е изготвен под редакцията на д-р Константин Стоилов (един от архитектите на Търновската Конституция, избран едва 35-годишен за министър на правосъдието в кабинета на Стефан Стамболов). ЗА е приет е от V Народно събрание (НС) на обединеното Княжество България, като се превръща в един от първите актове на модерното българско правосъдие. В мотивите си към ЗА д-р Стоилов пише: „Адвокатството е наистина свободно звание; но понеже неговото упражнение се коснува всекидневно до най-жизнените интереси на обществото, (...) то има неоспоримо право да изисква, щото ония, които се явяват пред Съдилищата да защищават честта, имота и живота на гражданите, напълно да отговарят на тая важна и деликатна длъжност. Ето защо виждаме във всички цивилизовани страни да съществуват закони за адвокатите, които подлагат на известен ценз желающите да постъпят в това звание и които подробно регулират адвокатските действия. Отсъствието на такъв един закон у нас е дало възможност, щото адвокатската професия да се упражнява не всякога от лица, които по знанията или практиката си, както и по моралните свои качества, да стоят на изискуемата височина, а често да се упражнява от личности такива, които са били способни само да подкопават репутацията на цялото адвокатско звание... Именно това обстоятелство е било причина, гдето отдавна във всичките слоеве на нашето общество дълбоко да се чувства нуждата от един закон за адвокатите, който (...) да способствува по тоя начин, щото адвокатската професия да се упражнява само от лица достойни за нея, а от друга страна, като определя подробно както правата, тъй и длъжностите на адвокатите, да отмахне всяка възможност за недобросъвестно отнасяне към интересите на съдещите се“.

Да вземат участие в днешната конференция бяха поканени конституционни съдии, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) проф. Лазар Груев и на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, главният прокурор Сотир Цацаров, висши представители на съдебната власт и адвокатурата, учени-юристи, магистрати, председатели и секретари на адвокатските колегии и адвокатските съвети от страната, адвокати с над 50-годишна адвокатска практика; президентът Росен Плевнелиев, председателят на НС Михаил Миков, министър-председателят Пламен Орешарски, министърът на правосъдието Зинаида Златанова, правозащитни неправителствени организации, представители от Белгия, Германия, Гърция, Мароко, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска и други.

Президентът Плевнелиев: „Търпимостта на обществото към несправедливостта напълно е изчерпана. (...) Без експертизата и погледа на адвоката е немислимо да имаме съдебна система, работеща и гарантираща справедливост за гражданите.“

Председателят на НС Миков: „Днес държавата и НС са длъжници на българските адвокати, защото много често противоречивото законодателство затруднява не само правоприлагането, но и защитата на правата на гражданите.“

Министър-председателят Орешарски: „Защита на правата на гражданите е една от превъзходните ценности на демократичната система.“