www.Advocati.org

„Закони на диктатурата“ – властите в Украйна са пред ръба на гражданска война

Какво прави Европейското цивилизационно семейство (освен разбира се „да изразява загриженост“) за оказването на ефективен натиск срещу властите в Украйна, които са на прага да превърнат тази страна в тоталитарен затвор и да вдигнат собственото си население на гражданска война срещу себе си?

(21.01.2014) Верховната рада (Народното събрание) в Украйна на 16.01.2014 г. прие внезапно и без никакви обсъждания (въпреки острите критики на опозицията и на твърде голяма част от украинския народ) пакет от изменения и допълнения на украинското законодателство, придобили международна известност като „Закони на диктатурата“. Гласуването на законите беше извършено под натиска на управляващата Партия на регионите в коалиция с Комунистическата партия при нарушаване на парламентарната процедура – без провеждане на изискуемите предварителни обсъждания, без оценка на въздействието, без каквато и да било обосновка. Текстовете на законопроектите дори не са показвани извън Верховната рада преди приемането им. Още на следващия ден (17.01.2014 г.) новоприетите закони бяха подписани от президента Виктор Янукович и предадени скорострелно за отпечатване и обнародване. Въпреки опитите на опозиционни народни представители и протестиращи граждани да препятстват разпространяването на бр. 10 (5760) на официалния вестник „Гласът на Украйна“ от 21.01.2014 г., той беше разпространен и повечето законодателни нововъведения влизат в сила от утре (22.01.2014 г.). Наложеният от украинските власти законодателен пакет е насочен към криминализиране на опозицията и гражданското общество в Украйна, и към предоставяне на нормативна възможност властите да смажат със сила протестите срещу отклоняването на Украйна от европейския политически курс.

Допълва се чл. 122 от Кодекса на Украйна за административните правонарушения (КУАП), според който водач на автомобил, блокиращ движението на пътя, като използва за това автомобила си и действа съгласувано с водачите на 5 и повече други автомобила, се налага глоба 40 минимални работни заплати (малко над $4'000) или лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 1 до 2 години и конфискация на автомобила. Мярката очевидно е насочена срещу протестиращите граждани, които започнаха да затварят масово входните и изходните улици от и към правителствени сгради, за да блокират работата им в знак на своя протест срещу антиевропейския курс на управление.

Допълва се чл. 162 от КУАП, където е предвидена глоба от 20 до 100 минимални работни заплати, отнемане на средствата за производство, произведените продукти и реализираните приходи за осъществяване на дейност без изискуема по закон регистрация или разрешение, или в нарушение на издаденото разрешение – като се добавят изрично и дейностите на информационна агенция. Мярката е насочена срещу опитите на журналисти да разпространяват информация за случващото се с протестите в Украйна. Засегнати са и такива на пръв поглед безобидни дейности, каквото е например заснемането на протестите с помощта на аеродрон (дистанционно управлявано летателно устройство, към което се прикрепват видеокамери с цел заснемане на събитията от високо), тъй като украинското законодателство изисква лицензиране за всякакви летателни устройства на територията на страната. Това поставя под въпрос възможността на протестиращите да документират и предават на световната общественост случващото се на украинските площади.

Завишават се санкциите по чл. 185-1 от КУАП за нарушаване на реда за организиране и провеждане на събрания, митинги, манифестации и демонстрации. Предвижда се глоба от 100 до 200 минимални работни заплати или административен арест от 10 дни при първо нарушение (предишната санкция беше предупреждение или глоба от 10 до 25 минимални работни заплати) и – при повторно нарушение в рамките на 1 година – глоба от 250 до 500 минимални работни заплати (предишната санкция беше глоба от 20 до 100 минимални работни заплати или поправителен труд от 1 до 2 месеца при намаляване на доходите с 20%, или административен арест до 15 дни).

Към чл. 185-1 от КУАП се добавят 2 нови хипотези. За използване на маска, каска или други средства при участие в събрания, митинги, улични шествия, демонстрации и други публични събития, които могат да затруднят разпознаването на участника или да го защитят например от удар с милиционерска палка; за използване по време на такива събития на открит огън, пиротехника, оръжие, средства за самозащита или такива, специално подготвени за неправомерни действия (включително за неправомерна самозащита от силите на реда); за носене от гражданин по време на такива събития на униформа или дрехи, които наподобяват униформа на силите на реда – се предвижда глоба от 150 до 200 минимални работни заплати или административен арест от 15 дни. Мярката е насочена срещу опитите на демонстранти да се защитават от силите на реда, които използват срещу тях предвидените за борба с масови безредици „помощни средства“ – сълзотворен газ, гумени куршуми, водни оръдия и други.

В следващата хипотеза на чл. 185-1 от КУАП се предвижда за монтиране без разрешение при провеждане на събрания, митинги, улични шествия, демонстрации и други публични събития на палатки и други временни съоръжения, озвучителна и осветителна техника глоба от 250 до 300 минимални работни заплати или административен арест до 15 дни. Мярката очевидно е насочена срещу изградените барикади на Євромайдана в центъра на столицата Киев, с които протестиращите отблъскват вече няколко десетки дни силите на реда и се защитават от опитите им да ги разпръснат и да сложат край на протестите.

Увеличава се санкцията по чл. 185-2 от КУАП за служител, който в нарушение на установения ред предостави помещения, транспорт, оборудване или създаде други условия за организацията и провеждането на събрания, митинги, улични шествия, демонстрации и други публични събития – от глоба между 20 и 100 минимални работни заплати – на глоба между 300 и 600 минимални работни заплати. Мярката е насочена към опитите на някои опозиционни лидери, общественици, държавни и общински служители да облекчат положението на протестиращите, като им предоставят възможност да се топлят в обществени сгради или да нощуват в тях.

Създава се нов чл. 188-43 от КУАП, според който неизпълнението на служебни задължения от страна длъжностно лице в службите за сигурност на Украйна или създаване на пречки за изпълнение на такива задължения ще се санкционира с глоба от 50 до 100 минимални работни заплати. За повторно неизпълнение в рамките на 1 година ще се налага глоба от 100 до 150 минимални работни заплати. Мярката по всяка вероятност е насочена към служители от службите за сигурност, които биха могли да се разколебаят при изпълнението на задачи, свързани с разпръскването на все по-масовите протести и с охраняване на все по-компрометираните представители на властта.

В чл. 297 от Криминалния кодекс на Украйна (ККУ) се въвежда наказание лишаване от свобода от 3 до 5 години за оскверняване или разрушаване на гроба (гробницата) на Незнайния воин или паметник „на тези, които са се борили срещу нацизма по време на Втората световна война: съветските войници-освободители, членовете на Партизанското движение, жертвите на нацистки преследвания и войните-интернационалисти и миротворци“. Наказанието е лишаване от свобода от 4 до 7 години, ако деянието е извършено повторно, след предварителен заговор, с користна цел, по хулигански подбуди или с насилие. Очевидно цитираната разпоредба е свързана с разрушаването на паметника на Ленин в центъра на Киев, при което на 08.12.2013 г. голям брой протестиращи привързаха статуята със стоманени въжета, събориха я от постамента и я разбиха с чукове.

Интересен аспект от пакета законодателни решения е Законът на Украйна за предотвратяване преследването и наказването на лицата, извършили престъпления по редица текстове от ККУ по време на протестите от периода 21.11-26.12.2013 г. Престъпленията, които подлежат на амнистия, включват: действия, насочени към насилствена промяна/сваляне на конституционния ред или завземане на държавната власт; умишлено причиняване на лека телесна повреда; подбуждане на вражда на расова, етническа или религиозна основа; цензуриране свободата на словото; кражба; унищожаване/повреждане на имущество; подаване на фалшиви сигнали за опасност/произшествие; блокиране на транспортни комуникации; незаконно завземане на превозно средство; групово нарушение на обществения ред; бунт; подбуждане към нарушаване на обществения ред; хулиганство; блокиране на правителствени или обществени сгради; противопоставяне на силите на реда; препятстване работата на служител на реда; заплаха или насилие срещу служител на реда; посегателство срещу живота на служител на реда; противоправно задържане на служител на властта; превишаване правомощията на длъжностно лице; намеса в дейността на правосъдието; неизпълнение на съдебно решение; препятстване показанията на свидетел или вещо лице.

Амнистирането на общественоопасни деяния като горните е забележителен жест от страна на украинските власти – ако не се вземат предвид някои по-специфични и трудно забележими съображения. Така например – амнистирането на престъпленията по чл. 365 от ККУ (превишаване правомощията на длъжностно лице) вероятно включва в себе си многобройните побои, нанесени на протестиращи граждани от силите на реда. Разгледана в съвкупност с мярката по чл. 188-43 от КУАП (глоба от 50 до 100 минимални работни заплати за неизпълнение на служебни задължения от страна длъжностно лице в службите за сигурност на Украйна), амнистията по чл. 365 от ККУ вероятно има за цел да дисциплинира личния състав в службите, които – ако сегашната власт подаде оставка – биха били държани отговорни за кървавите разправи, извършвани „при опазване на обществения ред“ срещу протестиращите.

Прави впечатление, че почти всичките изменения и допълнения на украинското законодателство наподобяват руската правна система, която предвижда засилено ограничаване на гражданските права, по-твърди мерки за контрол и по-строги наказания. Буквалните сходства в новоприетите законодателни текстове дори дава основание на някои наблюдатели да твърдят, че правните нововъведения в Украйна са извършени директно под московска диктовка.

На фона на гореизложените обстоятелства възниква въпросът какво прави Европейското цивилизационно семейство (освен разбира се „да изразява загриженост“) за оказването на ефективен натиск срещу властите в Украйна, които са на прага да превърнат тази страна в тоталитарен затвор и да вдигнат собственото си население на гражданска война срещу себе си?