www.Advocati.org

Специализиран семинар „Право, internet и бизнес“ – 20.03.2014 г. от 10:00 ч.

Все повече данни, процеси и дейности се ориентират към internet, а законодателството все по-бързо се налага да осмисля новостите и да осигурява адекватни решения на противопоставящите се интереси.

(20.02.2014) Все повече данни, процеси и дейности се ориентират към internet, а законодателството все по-бързо се налага да осмисля новостите и да осигурява адекватни решения на противопоставящите се интереси. Оnline-поведението на бизнеса, потребителите и държавните институции става обект на все по-сложна правна регулация, която е трудно да се проследи и предвиди дори от специалист. Нарастващото значение на internet е условие за все по-мащабни злоупотреби и престъпления, което е предизвикателство за опазване на свободата в електронна среда. Защитата на личните и фирмени данни, сигурността на online-процесите и свободата на споделяне се превръщат в основно предизвикателство пред информационното право в контекста на непрестанно променяща се среда и трудна проследимост на повечето компютърни нарушения. Налагат се напълно нови правни решения, понякога съвсем неочаквани – за защита на утвърдените национални и международни стандарти.

За да говорим по тези проблеми, обединихме силите на юристи от www.Advocati.org, дизайнери на търговските процеси от www.Targ.bg и специалисти по online-маркетинг от www.Webshake.me, за да подготвим специализиран семинар на тема „Право, internet и бизнес“. Гледната точка на държавната администрация ще представят експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Агенцията по вписванията (АВ), а медийни партньори на събитието са www.Kaldata.com и www.OffNews.bg

Семинарът ще се проведе на 20.03.2014 г. от 10:00 до 18:00 ч. в голямата зала на Betahaus в гр. София, ул. Крум Попов №56. Резервациите, направени до 28.02.2014 г., получават отстъпка от таксата за участие. Местата са ограничени.

Свалете Дипляна на специализирания семинар „Право, internet и бизнес“