www.Advocati.org

Съдът намери сили да признае, че канабисът е лекарство при някои заболявания

Отказът на Законодателя да признае медицинския потенциал на канабиса и ниската степен на обществена опасност при използването му, несъответстваща на сериозността на наказателното правосъдие, обслужва преди всичко безсилието на фармацефтиката спрямо множество „нелечими“ заболявания и защитава интересите на престъпния наркобизнес, който повече от всички би пострадал при евентуална декриминализация.

(05.04.2014) Районен съдия Галя Маринова (председател на III съдебен състав при Ловешкия районен съд) постанови на 26.03.2014 г. неочакваното за българската съдебна система Решение117 по наказателно дело с административен характер №58 от 2014 г. и произнесе на 31.03.2014 г. мотивите си към него. Ловешкият районен съд признава 31-годишния обвиняем Марин Калчев за невиновен в това, че е отглеждал в своя дом две растения Satvia Cannabis (канабис) с цел извличане на определеното от българското законодателство като „рисково“ „наркотично“ вещество от растенията за задоволяване на своите лични нужди. Цитираното деяние се определя като съставомерно по чл. 354в, aл. 5 във вр. с ал. 1, хипотеза втора от Наказателния кодекс (НК) – маловажен случай на отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на установените правила; и представлява нарушение на чл. 27, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1 от Закона за контрола на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) – забрана за засяване и отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), освен при издадено разрешение от Министерство на земеделието за растения със съдържание на тетрахидроканабинол (активното вещество) по-малко от 0,2%).

Съдът признава случая като маловажен, тъй като деянието е извършено при условията на крайна необходимост – деецът страда от множествена склероза и не може да облекчава симптомите си по друг начин, освен като приема специално приготвен екстракт от канабис. Според Съда, „причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените“; и воден от това, оправдава обвиняемия, като постановява на основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК отнемане на откритите в дома му 58,305 грама „наркотични вещества“ в полза на държавата, за да бъдат същите унищожени след влизане на Съдебното решение в сила.

Обвиняемият страда от множествена склероза, диагностицирана през 2002 г. и след това освидетелствана с 60% намалена работоспособност от ТЕЛК. През 2011 г. е настъпил сериозен пристъп на заболяването и се е наложила хоспитализация в гр. Плевен. Предписано е конвенционално лечение с медикамента „Копаксон“. Едновременно с това и във връзка със заболяването си Калчев започнал да издирва алтернативни методи за лечение. В тази връзка попаднал на множество публикации в internet, а и от контакти с други болни, разбрал, че неговото заболяване много добре се повлиявало от употребата на марихуана. Започнал да експериментира с трева, като си купувал от различни дилъри. След положителен ефект от употребата, решил да започне сам да отглежда необходимите му растения.

През месец април 2013 г. в Сектор „Борба с организираната престъпност“ при ОДМВР-Ловеч е получен оперативен сигнал, че обвиняемият е изградил в дома си инсталация за отглеждане на канабис. Извършен е оглед и намерените растения са иззети. Извършена е съдебна физико-химична експертиза (ПротоколН-65 от 16.05.2013 г.) на вещото лице инж. В. Спасова – химик в Базовата научно-техническа лаборатория при ОДМВР-Плевен – която е дала заключение, че представената за изследване растителна маса – обект № 1, 29, 10, 20 по морфология и по наличие на канабиноиди се определя като наркотичен коноп (марихуана, канабис) – 2 бр. растения с общо тегло 59,101 гр. зелена маса от съцветие и листа на конопено растение с концентрация на тетрахидроканабинол 0,3-2,7%, на обща стойност 354,62 лв.

При така изяснените фактически обстоятелства, наблюдаващият прокурор е приел, че с извършеното деяние обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна признаците от състава на престъплението по чл. 354в, ал. 5 във вр. с ал. 1, хипотеза втора от НК, и следва да бъде привлечен към наказателна отговорност.

Според адв. Калин Ангелов, защитник на подсъдимия Марин Калчев, „здравето е лично благо, което [обвиняемият] има право да преследва с всякакви средства, които по никакъв начин не засягат други лица, тъй като живее ежедневно със симптоматиката на своето заболяване“ – независимо, че „в България по една или друга причина потенциалът на това растение (канабис) за лечение не се използва“.

По искане на защитата на 12.02.2014 г. е назначена тройна съдебно-медицинска експертиза, която ангажира трима специалисти по нервни болести при столичната МБАЛНП „Свети Наум“, натоварени със задачата да дадат отговор на следните въпроси: 1. Страда ли подсъдимият от множествена склероза? 2. Съществуват ли методи на лечение на симптоматиката на това заболяване чрез употреба на коноп (марихуана)? 3. Употребата на марихуана повлияла ли е на здравословното състояние на обвиняемия?

Според заключението на експертите, Марин Калчев „страда от заболяването „Множествена склероза – цереброспинална форма, с хроничен пристъпно-ремитентен ход“. Невролозите правят историческа ретроспекция на използването на канабиса за медицински цели и посочват редица национални и международни организации, асоциации и internet-сайтове, свързани с прилагането на канабис с лечебна цел, като описват множество проучвания и изследвания в световен мащаб за въздействието на марихуаната върху болни с множествена склероза. Изброяват редица медикаменти, създадени въз основа на двата главни компонента на канабиса – тетрахидроканабинол и канабидиол (C21H30O2) – както и държавите, в които тези медикаменти са разрешени за използване. След личен преглед на подсъдимия и анализ на начина, по който приготвя своя екстракт от канабис, експертите достигат до извод, че „деецът получава субективно подобрение от употребата на марихуана с лечебна цел, изразяващо се в значително намаляване на чувството за умора и „скованост“ в долните крайници при физическо натоварване, което му позволява да измине свободно пеша двойно по-голямо разстояние. Освен това използваният екстракт от канабис повлиява благоприятно общото настроение на Калчев, леката депресивност и синдрома на хронична умора, наблюдавана много често при болните от множествена склероза.“

На въпрос на Съда: „Оправдано ли е използването на марихуана за лечение?“, доц. Димитър Георгиев без колебание отсича: „О, абсолютно! (...) Алтернатива винаги има, особено при тежки заболявания, при които няма стандартно ефективно лечение.“ Експертите посочват, че „марихуаната се използва освен при множествена склероза, също при глаукома, епилепсия, ракови и психични заболявания“. Медицинският институт на САЩ е провел обширно изследване през 1999 г. по поръчка на Конгреса заради големия обществен интерес, заключението от което е, че „медицинската марихуана не е панацея, но е средство на избор при редица симптоми и заболявания“. Множество изследвания и в Европа доказват благоприятния ефект на марихуаната. „В Германия и Чехия – споделят експертите – са разрешили медицинското ѝ използване, а нашите [българските] лекари в това отношение са в дълг към пациентите си“. От експертизата става ясно, че медицинската марихуана е разрешена за употреба в Австрия, Великобритания, Германия, Израел, Испания, Канада, Холандия, Чехия, Финландия.

Според експертите „едва около 30% от болните от множествена склероза се повлияват при лечение с лекарството „Ребиф“, с което Калчев е лекуван в продължение на 2 години, а при останалите около 70% болни – пристъпната честота не се повлиява“. Съдебно-медицинската експертиза достига до извода, че „при пациенти със заболяването Множествена склероза медицинският канабис се използва основно за симптоматично лечение на мускулната спастичност и при дифузия на пикочния мехур“. След откриването на двата главни компонента на канабиса – тетрахидроканабинол и канабидиол, са създадени три медикамента – „Donabinol“, „Nabinol“ и „Sativex“, които ги съдържат. Първите два медикамента се използват като антиеметици при химиотерапия и са разрешени за използване в САЩ, Канада, Мексико, Нова Зеландия и Великобритания, а третият медикамент намира ограничено приложение при болни с множествена склероза за повлияване на мускулната спастичност, невропатната болка и дизфункцията на пикочния мехур, и е разрешен за употреба в 23 страни в света, включително членуващи в ЕС, като последно присъединена към тях е Швейцария. Нито един от посочените медикаменти обаче не е разрешен за използване в България – съобразява Съдът – следователно обвиняемият Калчев не е имал възможност за лечение и с тези медикаменти; съответно „за дееца не е съществувал друг начин да се бори със симптомите на болестта си“. Доц. Иво Райчев заключава, че „екстрактът [на обвиняемия Калчев] е с медицински цели, тъй като той използва мастен разтвор на активните съставки на марихуаната за мастноразтворими, т.е. има [медицинска] логика в начина му на приготовление.“

Воден от горните заключения, Съдът определя, че „деянието на Марин Калчев не е общественоопасно, тъй като е извършено при условията на крайна необходимост по смисъла на чл. 13, ал. 1 от НК. Съдът се позовава на наказателно-правната теория, според която „за да се приеме, че едно деяние е извършено при условията на крайна необходимост, (...) на първо място трябва да е налице състояние на непосредствена опасност, независимо от кого и как е предизвикана. Тежкото и нелечимо неврологично заболяване на Калчев представлява именно такава опасност за здравето и относително нормалния му живот. На второ място, действията при крайната необходимост трябва да са насочени към спасяване на обществени интереси или блага, които могат да бъдат както лични, така и имотни“, като Съдът намира, че „по-ценно лично благо от здравето и живота на човека не съществува“.

„За да е налице крайна необходимост – продължава разсъжденията си Съдът – трябва да са изпълнени още две кумулативно дадени предпоставки – да не съществува друг начин за избягване на опасността и причинените от деянието вреди да са по-малко значителни от предотвратените“. Систематичното място на чл. 354в от НК е в Глава XI „Общоопасни престъпления“, Раздел ІІІ „Престъпления против народното здраве и против околната среда“. Законодателят е включил към престъпленията против народното здраве и тези, свързани с наркотичните вещества и техните прекурсори, към които спада и засяването и отглеждането на растения от рода на конопа в нарушение на установените в ЗКНВП правила. Съгласно чл. 2 от ЗКНВП, целта на закона е „да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите“. Съдът съобразява, че „с деянието по чл. 354в от НК се увреждат обществени отношения, свързани не толкова със самото здраве на хората, а по-скоро с контрола върху тези вредни за здравето вещества. (...) В същото време, с действията си Калчев е целял да предотврати вредните последици от заболяването си върху собствения му живот и видно от заключението на съдебно-медицинската експертиза, е успял да подтисне симптоматиката на множествената склероза. Следователно вредите, които Калчев е причинил с деянието си (като е нарушил реда за контрол върху наркотичните вещества – бел. www.Advocati.org), са по-малко значителни от предотвратените“.

Воден от тези съображения, „Съдът призна обвиняемия Марин Калчев за невиновен в това, че на 26.04.2013 г. в собственият си дом, находящ се в гр. Ловеч (...), отглеждал 2 бр. растения от рода на конопа – наркотичен коноп /марихуана, канабис/ с общо тегло 59,101 гр. зелена маса от съцветие и листа на конопено растение с концентрация на тетрахидроканабинол от 0,3% до 2,7% на обща стойност 354,62 лв., в нарушение на установените в чл. 27, ал. 1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен, тъй като е извършил деянието при условията на крайна необходимост – да спаси свое лично благо – здравето от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин и причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените, поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК във вр. с чл. 13, ал. 1 от НК го оправда по предявеното обвинение за извършено престъпление по чл. 354в, aл. 5 във вр. с ал. 1, хипотеза втора от НК.

Независимо от горните си заключения, Съдът прилага чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК„тъй като безспорно притежаването на наркотични вещества е забранено от закона“ и отнема в полза на държавата отглежданите от Марин Калчев растения, за да бъдат същите унищожени след влизане на решението в сила. Независимо, че крайната нужда на Калчев е констатирана по безспорен начин и независимо, че конвенционалната медицина не може да му предложи по-добро решение, Съдът изземва средствата, с които Калчев се лекува – тъй като те са определени от закона като „наркотични вещества“ и притежаването им е забранено. Строго юридически, позицията на Съда е правилна – но разкрива дълбоката сгрешеност на българското законодателство по отношение на канабиса. Нещо повече. Въпреки широкото отразяване на случая от медиите, българската Съдебна система не е прецедентна – което означава, че никой български съд не е обвързан от решението на районен съдия Галя Маринова по н.а.х.д.№58/2014 г. Следователно, при напълно идентични казуси е възможно да бъде постановено съвсем друго решение или дори – осъдителна присъда – съобразно вътрешните убеждения на Съдията, който прилага разпоредбите на закона. Напълно е възможно крайната необходимост да не бъде отчетена, наличието на тежко заболяване да не бъде съобразено или случаят да не бъде признат за маловажен – което може да изправи пред „цялата строгост на закона“ хора, които се лекуват от тежки заболявания, лишени от адекватно решение според конвенционалната медицина. В този случай, дори самият закон се превръща в криминогенен фактор – като лишава такива хора от легален източник на средства за лечение и ги принуждава да съучастват в криминални мрежи за производство и разпространение на наркотици. В този смисъл, отказът на Законодателя да признае медицинския потенциал на канабиса и ниската степен на обществена опасност при използването му, несъответстваща на сериозността на наказателното правосъдие, обслужва преди всичко безсилието на фармацефтиката спрямо множество „нелечими“ заболявания и защитава интересите на престъпния наркобизнес, който повече от всички би пострадал при евентуална декриминализация.