www.Advocati.org

Инициатива на студенти-юристи „ПраВодач – поведи към правото“ за средношколци

Инициативата „ПраВодач – поведи към правото“ е младежки граждански проект, насочен към повишаване правната култура на учениците от горните класове в средните училища посредством неформално обучение, насочено към развиването на практически умения чрез контакт и споделяне на опит между студенти по право и ученици.

(17.05.2014) Инициативата „ПраВодач – поведи към правото“ е младежки граждански проект, обединяващ над 20 студенти по право от различни български и европейски университети (включително от Англия, Германия, Холандия, Шотландия и др.), според които най-лесният начин за развитие на гражданското общество е колкото се може повече хора още в ученическата си възраст да бъдат запознати с основните конституционни понятия и основните граждански права и задължения. Инициативата има за цел повишаване правната култура на учениците от горните класове в средните училища посредством неформално обучение, насочено към развиването на практически умения чрез контакт и споделяне на опит между студенти по право и ученици. Проектът вече е преполовил пилотната си фаза, в рамките на която са изнесени над 30 презентации пред повече от 300 ученика от X, XI и XII клас при столичното 73-то СОУ „Владислав Граматик“. Целта е да се разработи модел, който след това да се оцени и приложи в други училища – както в столицата, така и в останалата част от страната.

Часовете се провеждат веднъж месечно, в рамките на философския цикъл (предметите „Етика и право“, „Свят и личност“, „Философия и логика“), в присъствието на преподавател. В началото на занятията на учениците се раздават екземпляри от Конституцията. Материалът е адаптиран към учебната програма за съответните класове и е съгласуван с преподавателите. Целта е посредством игри и други интерактивни методи учениците да бъдат провокирани да влязат в диалог и продуктивна дискусия за правото и правата.

Васил Стойнов, семестриално завършил ЮФ при СУ: „За мен най-важното е да предадем на учениците знание и правна култура, които са абсолютно необходими в едно модерно гражданско общество.“

Васил Лозанов, студент III курс в ЮФ при СУ: „Отдавна мечтая за проект с такава насоченост, който да постави основите на граждански ангажирано мислене у младите в България. Клишетата за корупцията, тежките условия, политическите безобразия в страната ни не са без основа, но много често се забравя, че не са непроменими. Забравя се, че след немного години масовите избиратели и управляващи ще бъдат настоящите ученици и студенти. И кога, ако не сега, е времето у тях да се възпитат определени високи ценности, които да им бъдат ръководство в живота? Най-голямата сила на „ПраВодач“ е, че той има потенциала да води младите не просто в измеренията на правото, ами и към едно по-добро бъдеще за тях и следователно за цялото общество.“