www.Advocati.org

„Reset The Net“ (05.06.2014) международен ден за защита на правата в internet

Точно година след първите разкрития на Едуард Сноудън за мащабните нарушения на човешки права и повсеместно следене в internet, Фондация „Fight for the Future“ повежда борба за бъдещето на internet като място, отстояващо своята неутралност, откритост и свобода.

(05.06.2014) Днес, точно година след публикуването на първите документи от Едуард Сноудън, с които станаха обществено достояние мащабните нарушения на човешки права от страна на американските служби за сигурност чрез повсеместно следене на потребители в internet (включително без надлежно съдебно разрешение и без каквито и да било обективни подозрения за участие в престъпна дейност), Фондация „Fight for the Future“ (Борба за бъдещето) съвместно със световни технологични компании като Reddit, Imgur, DuckDuckGo, BoingBoing и други) организира кампанията „Reset The Net“ (Рестартирай Мрежата!). Кампанията предтавлява протест срещу повсеместното следене в internet и си поставя за цел да привлече вниманието на internet-потребителите към възможности за защита на собствената им информационна сигурност – като форма на противопоставяне срещу опитите на някои правителствени служби да превърнат internet в глобално средство за нарушаване на човешките права.

В рамките на кампанията за потребителите е осигурен пакет от бързи и лесни за прилагане решения, свързани с личната им неприкосновеност и информационна сигурност (като например децентрализирания чат-клиент Pidgin, търсачката без събиране на лични данни DuckDuckGo, приложението за шифроване на трафика HTTPS Everywhere, приложението за криптиране на данни GPGtools, защитата срещу internet-проследяване TOR и много други). На администраторите на web-сайтове се предлага на 05.06.2014 г. да популяризират кампанията, като поставят банери на своите сайтове и като включат защитен HTTPS-протокол по подразбиране при разработваните от тях продукти. Целта е потребителите навсякъде по света масово да започнат да се грижат за своята защита и по този начин да затруднят в максимална степен опитите internet да се лиши от своята неутралност, откритост и свобода.