www.Advocati.org

Корпоративна търговска банка (КТБ) е затворена и плащанията са преустановени

КТБ е поставена под особен надзор и опашки от вложители се извиха пред всичките й офиси, а част от тях бяха затворени. Правата на акционерите са отнети и в банката са назначени квестори. Поставя се под въпрос капиталовата адекватност на КТБ и възможността й да обслужва задълженията си.

(20.06.2014) Днес Българска народна банка (БНБ) в изпълнение на своите задължения по чл. 103 ал. 2, т. 24 във вр. с чл. 115 и сл. от Закона за кредитните институции (ЗКИ) затвори „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ) и я постави под особен надзор. Правата на акционерите са отнети и в банката са назначени квестори. Мярката е наложена в отговор на писмено уведомление от ръководството на КТБ по чл. 71, ал. 1, т. 4 от ЗКИ, постъпило днес в 11:40 ч. в БНБ с данни за изчерпване на ликвидността и уведомление за преустановяване на разплащанията и спиране на всички видове банкови операции. „Още веднъж сме длъжни да заявим, че клиентите са ни скъпи и това е единственият мотив, от който се водим да предприемем тази нелека, но необходима в този момент стъпка“ – четем в официалната позиция на ръководството на КТБ.

В резултат от случващото се пред офисите на КТБ се извиха опашки от разтревожени вложители, опитващи да изтеглят в брой или да прехвърлят в други банки своите спестявания. Повечето клонове на банката бяха затворени, а в централния клон на пл. Гарибалди в столицата обслужването протичаше изключително бавно до спирането на работата от квесторите на БНБ.

Междувременно стратегическата за външната експанзия на Москва държавна „Внешне-Торговый Банк“ АД (ВТБ), явяваща се миноритарен собственик на КТБ с 9,07% от капитала на банката (и представлявана в България от Милен Велчев, Георги Велчев и Красимир Катев, а отскоро с бившия финансов министър Милен Велчев като член на надзорния съвет), е предприела стъпки пред БНБ за договаряне на помощ за затруднената банкова институция и е изявила намерение да изкупи останалите дялове от капитала (50,66% от които – притежавани от собственото на Цветан Василев „Бромак“ ЕООД; 30,35% – притежавани от косвено контролираното от Султаната на Оман офшорно дружество „Бългериън Акуизишън Къмпани II“ С.а.р.Л.; и 9,92% притежавани от голям брой по-малки акционери). Предполага се, че амбициите на ВТБ са продиктувани от очакването през КТБ да бъде осъществено финансирането на българската част от газопровода „Южен поток“, който според анализатори е в основата на конфликта между Цветан Василев, Делян Пеевски и интересите, които стоят зад тях и предизвикват дестабилизацията на КТБ.

Във връзка със случващото се е важно да се има предвид, че Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) покрива в случай на банков фалит влоговете на български и чуждестранни граждани и юридически лица (освен тези, които са свързани с ръководството, контрола или собствеността на фалиралата банка) в размер до 196'000 лв. (или левовата равностойност по курса на БНБ за влогове в чуждестранна валута). Видът и броят на влоговете няма значение, като едно лице може да получи покритие общо до посочения размер. Изплащане от Фонда започва до 20 работни дни от датата на отнемане на лиценза на съответната търговска банка от страна на БНБ. В този случай чрез два ежедневника се посочва обслужваща банка, където вложителите могат да се явят с документ за самоличност и след като подпишат декларация, че не са свързани с ръководството, контрола или собствеността на фалиралата банка, да се рапоредят с подлежащата на изплащане сума.