www.Advocati.org

Представяне на проект „Терминал 4“ на 17.09.2014 г. от 19:00 ч. в гр. София

Проектът Терминал 4 концентрира нашите и на наши партьори в областта на информационните технологии разбирания относно системите за Електронно управление – на нивото на една корпорация или на нивото на публичния процес. Базиран на няколко фундаментални принципа, проектът предлага съвсем прости модели, позволяващи ефективно и ефикасно решаване на основните въпроси, спъващи вече няколко десетилетия електронизацията на управлението в нашата страна.

(11.09.2014) Екипът на www.Advocati.org ще вземе участие в представяне на проект „Терминал 4“, организирано от специалистите по информационни технологии на www.SwitchFree.eu

Събитието ще се проведе в гр. София на 17.09.2014 г. от 19:00 ч. Поканени са представители на гражданското общество, политически организации, специалисти в областта на електронните технологии, системите за управление и обществения дизайн.

Представянето на проект „Терминал 4“ е третото събитие от цикъла, в който по-рано тази година бяха проведени семинарите „Право, internet и бизнес“ и „Електронна сигурност“. С третото последно събитие от този цикъл завършва една голяма тема, представяща вижданията на участниците относно електронното управление – с цел отварянето на възможни канали за действие като реакция срещу неуспешните опити за изграждане на българско електронно правителство.

В случай, че проявявате интерес, е необходимо да заявите своето желание да участвате – като отбележите естеството на Вашия интерес. На събитието няма да бъдат допуснати лица, с които не са проведени предварителни разговори и не са вписани в списъка с участниците.