www.Advocati.org

Автоматично оспорване на наказателните постановления чрез web-сайта DoNotPay

18-годишен програмист създаде „първия роботизиран адвокат“ DoNotPay, който позволява автоматизирано обжалване на наказателни постановления за неправилно паркиране. Само за половин година чрез робота са оспорени успешно глоби на обща стойност над £2 млн. на 86 хил. водачи на МПС.

(05.03.2016) Британският 18-годишен студент по информационни технологии Джошуа Броудър през месец август миналата година е създал „първия роботизиран адвокат“. Иновацията представлява автоматизирана система за подаване на жалби срещу наказателните постановления, с които властите във Великобритания налагат глоби на водачите за неправилно паркиране на техните автомобили.

Тъй като размерът на санкциите не е твърде голям, а юридическата процедура по обжалване на постановленията е достатъчно сложна и скъпа, голяма част от шофьорите се отказват да оспорват наложените санкции, дори и когато са убедени, че наказанието е неправилно. Ето защо студентът Броудър решил да създаде прост алгоритъм, който обхваща основните казуси с неправилно паркиране и основните аргументи, които могат да бъдат наведени против издаденото наказателно постановление.

Впечатляващо, но само за половин година алгоритъмът на Броудър е способствал за успешното обжалване на глоби с общ размер над £2 млн., наложени на 86 хил. водачи на МПС. Това се равнява на почти 40% успеваемост от общия брой автоматично подадени жалби.

„Когато създадох DoNotPay (web-сайта „Недей да плащаш“), предполагах, че сайтът може да се окаже полезен на моите познати и роднини – споделя програмистът. – Изобщо не съм си мислил, че с негова помощ ще могат да се оспорят глоби за милиони“. Броудър започнал да програмира на 12-годишна възраст. Идеята за създаване на софтуерния алгоритъм му дошла, след като придобил своето свидетелство за правоуправление и бързо получил над 30 глоби за неправилно паркиране.

Алгоритъмът действа съвсем просто и може да бъде обслужен за минута-две. Потребителят въвежда информация за своята самоличност и за издаденото му наказателно постановление, и посочва една от 12-те типични причини, които най-често са основание за оспорване на издаденото наказателно постановление. Системата по-нататък конфигурира жалбата и я предоставя на потребителя готова за принтиране, подписване и подаване по административен ред до държавните органи.