www.Advocati.org

ДЕОС ще се управлява чрез електронни системи със свободен софтуерен стандарт

Политическа партия ДЕОС е първата (и засега единствена) политическа сила в България, излъчваща ясно политическо послание за въвеждане на Електронно управление, базирано на свободни софтуерни стандарти. На свой Национален форум партията вписа това послание в своя Устав, като изрично задължение на своите ръководни органи.

(04.04.2016) Политическа партия ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност) проведе свой Национален форум на 12.03.2016 г. в гр. София, където Общото събрание на Партията обсъди и прие промени в партийния Устав, и поднови състава на партийните си органи. От съществен интерес беше дискусията, която се проведе във връзка с текста на чл. 4.5 „Участие на членовете по електронен път“ от Глава IV „Общото събрание определя съдържанието“. След протеклия дебат относно необходимостта от такъв текст и политическото послание, което той отправя, беше записано: „Общото събрание възлага на Управителния съвет да осигури средствата за провеждане на неприсъствените заседания на всички органи на ДЕОС по електронен път със свободни софтуерни стандарти и приема техническата им функционалност в правилник“. Цитираната разпоредба е в пряко отношение с Глава V. „Изборни листи – определяме кандидатите си с участието на гражданите“, където е указано средствата за провеждане на неприсъствени заседания и вземане на решения по електронен път да се прилагат включително за номинирането и избирането на всички кандидати, които ще участват в политически избори от името на Партия ДЕОС.

На пръв поглед това е вътрешнопартиен проблем и не би следвало да намери място в настоящото изложение. В действителност обаче, цитираният текст превръща Партия ДЕОС в първата (и единствена на този етап) българска политическа сила, която отправя недвусмислено политическо послание за своята независимост и прозрачност – гарантирани технологично. Задължавайки се чрез своя Устав да изгради и предостави на своите членове и симпатизанти средства за дистанционно електронно управление на партийните дела, ДЕОС възприема да приложи на практика в политическото управление съвременни информационни технологии. Като задължава Управителния съвет да осигури прилагането на свободни софтуерни стандарти, Общото събрание си гарантира поне три ключови последици: (1) софтуерът ще функционира наистина по начина, по който се твърди, че функционира – и всеки желаещ ще може да прави свои независими проверки за това, тъй като свободният код е свободно достъпен за проверка; (2) Партия ДЕОС ще си осигури независимост от конкретен софтуерен разработчик – свободният софтуерен стандарт позволява софтуерът да се усъвършенства от всеки друг разработчик, не само от определени изключителни собственици; и (3) всяка следваща държавна, политическа или гражданска организация или неформална група ще може съгласно свободния софтуерен стандарт да приложи разработения софтуер за свои нужди – без да се нуждае от разрешение за това и без то да означава каквато и да било зависимост от ДЕОС или от настоящите разработчици.

Решението по чл. 4.5 от Устава на ДЕОС е скъсване с порочния политически модел, който поради корупционни и лобистки причини вече над две десетилетия препятства внедряването на Електронно управление в България. Независимо, че Партията наброява едва няколко хиляди симпатизанти и на този етап не представлява фактор на българската политическа сцена, предоставянето на конкретни технологични гаранции за прозрачност и независимост е безпрецедентно за наложения в страната модел. Решението е в пълно съответствие с приетата от Общото събрание няколко дни преди това Заключителна резолюция, където се очертават ключовите приоритети на ДЕОС. Сред тях във връзка с горното можем да откроим „осъществяване на съдебната реформа“ и „ефективно въвеждане на електронно правителство и електронно гласуване“, а така също – категоричното противопоставяне на „опита да се бламира електронното управление и гласуване чрез изваждането на електронния идентификатор от бъдещите документи за самоличност“ (без който идентификатор практически се обезсмислят всякакви разсъждения за внедряването на Електронно управление и за предоставянето на масови електронни услуги). Може би не случайно в тази връзка Заключителната резолюция завършва с констатацията, че „днешното управляващо мнозинство е оплетено в зависимости, няма нито желанието, нито капацитета да се справи с тежките реформи, поради което търси спасение в популизма. Това е достатъчна причина, за да поискаме да слезе от сцената завинаги“.