www.Advocati.org

Няма проблем да извършиш престъпление и това да причини смърт, ако си от ГЕРБ

Въпреки многобройните антиобществени деяния на Лазар Влайков (председател на Общинския съвет в гр. Септември и местен лидер на Политическа партия ГЕРБ), същият продължава да ползва разрешение за носене на огнестрелно оръжие и обвинения не му се повдигат, включително когато с оръжието е застрелян човек, най-малкото поради престъпна небрежност на собственика му.

(02.09.2017) Няма проблем да извършиш престъпление и това да причини смърт, ако си от Политическа партия ГЕРБ – видно от твърденията за „невинността“ на Лазар Влайков, издигнат от ГЕРБ като председател на Общинския съвет в гр. Септември и местен лидер на Партията. С притежаваното от Влайков законно късоцевно огнестрелно оръжие неговият 6-годишен племенник Юри Влайков застрелял 47-годишния Наско Тонкев, собственик на ресторант „Градина“ в с. Виноградец, Пазарджишко, където на 31.08.2017 г. роднини чествали рождения ден на детето. Влайков участвал в празненството и към 22:00 ч., под въздействието на алкохола извадил оръжието си, стрелял във въздуха и оръжието започнало да се предава от човек на човек, като всеки го разглеждал и някои също стреляли. Накрая оръжието попаднало в ръцете на невръстния рожденик и той произвел фаталния изстрел. Мярката за неотклонение срещу Влайков днес беше вдигната, той е освободен от ареста и срещу него няма повдигнато обвинение.

Независимо от съмненията, че изстрелът може да е произведен не от детето, а от самия Влайков, чл. 338, ал. 3 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) е категорична: „който като държи (...) огнестрелни оръжия (...), не взема необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби или инструкции, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години или с глоба от 500 до 3'000 лева“, а ако от деянието е последвала смърт, „когато деецът не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години, а в особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода от 5 до 15 години“. Но дори да не беше налице хипотезата на ал. 3 (причиняване на смърт), самото допускане оръжието да попадне в ръцете на детето, също е престъпление – съгласно ал. 2 от цитираната разпоредба „който предостави (...) оръжия (...) на лице, ненавършило 18 години, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години и с глоба до 5'000 хиляди лева“.

Дори да не беше произведен фаталният изстрел – самото внасяне на оръжието в заведението или носенето на същото при употреба на алкохол е престъпление по цитираната по-горе разпоредба на чл. 338, ал. 1 от НК, предвиждаща наказание лишаване от свобода от 1 до 5 години или глоба от 500 до 3'000 лв. Цитираните в наказателния закон „мерки, предвидени в надлежните правилници, наредби или инструкции“ могат да бъдат проследени директно от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), уреждащ реда и условията за носене и употреба на огнестрелно оръжие от граждани.

На първо място чл. 59, ал. 1 от ЗОБВВПИ задължава лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, „да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица, и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им“. По-конкретно, чл. 60, ал. 1, т.т. 11 и 3, б. „в“ и „е“ от ЗОБВВПИ забраняват изрично „откритото носене на оръжие на обществени места“, а така също – „носенето и употребата на оръжие и боеприпаси: в) в обществени заведения за хранене и увеселение; е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества“. Тези правила по см. на чл. 338, ал. 1 от НК очевидно не са били спазени и от това са настъпили общественоопасните последици, за чието предотвратяване е вменена съответната наказателна отговорност.

Интересен остава въпросът и за това – как изобщо Лазар Влайков продължава да има разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, след като медиите оповестиха неговите нееднократни агресивни прояви, демонстриращи явно неуважение към обществения ред.

Така например, на 25.01.2012 г. към 02:00 ч. вечерта, на шосето между с.с. Пошуля и Карабунар, докато Влайков пътувал с BMW-то си към с. Виноградец, трябвало да се размине с насрещно пътуващия автомобил Peugeot на Тодор Стоянов от гр. Пазарджик. И двамата пътували на дълги светлини и се заслепявали, което ги изнервило и спрели, за да се разправят. Стоянов вдигнал намиращ се наблизо прът, а Влайков извадил нож и нанесъл прободни рани на опонента си в областта на гърдите, гърба и краката – от което е причинена средна телесна повреда. Навременната намеса на лекарите спряла масираните вътрешни кръвоизливи и спасила живота на Стоянов. Деянието е квалифицирано като „неизбежна отбрана“ и срещу Влайков не е повдигнато обвинение.

Друг път, през нощта на 17.02.2008 г. Влайков и негов приятел пребили от бой Иван Стоянов от с. Виноградец, в следствие на което потърпевшият е приет в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД в гр. София и опериран по спешност заради тежки наранявания по лицето и счупен нос. Дора Пачева (майка на потърпевшия и тогава общински съветник в гр. Септември) споделя пред медиите, че побоят на сина й е нанесен „заради нейния отказ да гласува послушно“ в Общинския съвет.

Очевидно подобни лица се „покровителстват“ от всички нива на системата – и за разрешаването да носят оръжие, и за потулването на техните системни простъпки срещу реда и спокойствието на гражданите, а в някакъв момент – и срещу техния живот. В името на кого е властта, ако не е „в името на народа“?