www.Advocati.org

Последователни политически усилия за циментиране на статуквото в Правосъдието

5 извънпарламентарни политически сили с позиция „против“ издигането на Боян Магдалинчев, Стефан Гроздев, Боян Новански и Йордан Стоев като членове на ВСС от политическата квота.

(12.09.2017) След като тези дни с хладно мнозинство и без никакви съществени обсъждания за председател на Върховния административен съд (ВАС) беше избран Георги Чолаков (фаворитът на досегашния председател Георги Колев) и по този начин се циментира за още 7 години статуквото в административното правосъдие, със също толкова хладно обсъждане бяха предложени кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от политическата квота, между които очакваме Народното събрание (НС) да избере ключовите лица, от които ще зависи Правосъдието. Сред кандидатите се открояват имената на четирима с особено съмнителна репутация: съдиите Боян Магдалинчев и Стефан Гроздев, адвокатът Боян Новански и прокурорът Йордан Стоев, които провокиратха 5 извънпарламентарни политически сили (Българския земеделски народен съюз (БЗНС), Движение Да, България, Демократи за силна България (ДСБ), Движението за европейско обединение и солидарност (ДЕОС), и ПП „Зелените“) да се обърнат към парламентарните групи с открито писмо, в което призовават изброените лица да не бъдат утвърждавани като членове на ВСС, поради изложените по-долу аргументи. Поради нейната актуалност, представяме позицията в нейната цялост.

До:

Парламентарната група на ПП ГЕРБ

Парламентарната група „БСП за България“

Парламентарната група „Обединени патриоти“

Парламентарната група „Движение за права и свободи“

Парламентарната група на ПП ВОЛЯ

Уважаеми дами и господа народни представители,

С номинациите и изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота, този състав на НС за пореден път доказа, че е лишен от воля за реални реформи.

Стана очевидно, че водещи съображения при селекцията на издигнатите номинации не са били нито характерът, нито наличие на визия за реформи, нито заявена публична позиция в защита Върховенството на правото.

При разглеждането на номинациите Парламентът наруши и буквата, и духа на закона. Правилата за работа на Комисията [по правни въпроси] съдържаха ред несъответствия с нормите на Закона за съдебната власт (ЗСВ), гарантиращи задълбочена проверка на качествата на кандидатите, прозрачността и публичното участие в процедурата.

Самото изслушване на кандидатите в Правна комисия беше откровен фарс. Комисията не проведе задълбочен анализ за наличието на изискуемите по Конституция високи нравствени и професионални качества, каквато е основната й роля по смисъла на ЗСВ. В частност – не бяха изследвани различни индикации за поведение, нарушаващо стандартите за професионална етика, от страна на ред кандидати. Без подобна взискателна проверка депутатите не могат да упражнят правото си на избор при достатъчно висока сигурност, че гласуват за кандидати с несъмнен интегритет. Наред с това, членовете на Комисията не просто не проведоха дебат по възгледите за Съдебната реформа на кандидатите, а често дори изобщо отказваха да поставят въпроси. Не бяха поставени и въпросите, подадени от неправителствени организации – въпреки, че това е предвидено от ЗСВ.

Звучи невероятно, но процедурата, организирана и проведена от Данаил Кирилов, не просто не отговаря на целта на закона и основни ангажименти за реформа на Съдебната власт, но дори значително отстъпва от спазването на формалните изисквания при избора, проведен от Искра Фидосова през 2012 г.

Няма никакво съмнение, че този избор няма да обслужи нито обществените очаквания за формиране на един Висш съдебен съвет, който най-сетне да проведе Съдебната реформа, нито дори ще отговори на основни препоръки на Европейската комисия в рамките на Механизма за наблюдение и оценка. Ще бъде обслужен единствено интересът за възпроизводство на токсичното корупционно статукво.

В общата маса кандидати без изявени способности, между които Ви се предлага да избирате, се открояват четирима, чиито биографии съдържат особени фактори за съмнение в наличието на изискуемите високи нравствени и професионални качества. Правна комисия дори не опита да обсъди и потвърди или отхвърли тези съмнения.

Става дума за:

Съдия Стефан Гроз[д]ев, един от най-ярките примери за съдия, чиито решения с години ерозират общественото доверие в интегритета на Съдебната власт. Обществените съмнения около него са толкова силни, че дори настоящият състав на ВСС двукратно отказа да му гласува доверие като председател на Софийския апелативен съд (САС).

Съдия Боян Магдалинчев, който беше основно действащо лице в порочния модел на администриране на ВАС, породил множество скандали и съмнения за манипулиране на дела. Ясно е, че г-н Магдалинчев не може да бъде лице на реформата в Съдебната власт, независимо дали едно реално проучване би потвърдило или отхвърлило съмненията, че той в много отношения наследи ролята на Венета Марковска.

Адвокат Боян Новански, чиито връзки с бившия следовател Петър Петров („Петьо Еврото“) са особено компрометиращи.

Прокурор Йордан Стоев, който потвърди отказа за образуване досъдебно производство по сигнала срещу Делян Пеевски, Цветан Василев, Николай Бареков и големия брой кредити към свързани лица, отпускани от вече фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).

Без съмнение, сред останалите кандидати има твърде малко, които изобщо дават причини да бъдат подозирани, че ще се борят за реална Съдебна реформа. Как иначе да си обясним фактическото преотстъпване квотата на ОП в полза на кандидатите на ДПС и предложените шестима кандидати от страна на БСП? Със сигурност има и други неразкрити зависимости. Индикациите за лоялност на статуквото са правило. Вместо добре информиран и мотивиран избор, Ви се предлага да участвате в поредния пазарлък на тъмно, който да осигури още поне 5 години управление чрез корупция, зависимости и беззаконие.

Избирането обаче на някой от четиримата, посочени по-горе кандидати, би представлявало крещяща демонстрация за циментиране и задълбочаване на модела „КОЙ“ в Съдебната власт. При липсата на сериозен анализ на фактите, пораждащи съмнения в техните качества и капацитет за провеждане на реформа от страна на Правна комисия, всеки депутат трябва да вземе политическо решение какво послание иска да изпрати на обществото със своето гласуване.

Ето защо, призоваваме Ви да не подкрепяте гореизброените кандидати и да не превръщате очертаващия се лош избор за парламентарна квота във ВСС в откровено обществено нетърпим.

ПП „Български земеделски народен съюз“

ПП „Движение Да България“

ПП „Демократи за силна България“

ПП „ДЕОС“

ПП „Зелените“