www.Advocati.org

(UA) Біженці з України в Болгарії (BG) Бежанци от Украйна в България

(UA) Болгарія є європейською країною і підтримує дружні процедури міжнародного захисту біженців з України.
(BG) България е европейска страна и поддържа приятелски процедури за международна закрила на бежанци от Украйна.

(отдолу на български)

UA

(28.02.2022) Болгарія підписала угоду з Україною про безвізовий режим. Кожен громадянин України може в’їхати в нашу країну за своїм українським біометричним паспортом. Якщо паспорт не біометричний, потрібна віза. Кожен громадянин Болгарії, який приїжджає з України, може в’їхати на Батьківщину за болгарським паспортом або ID-карткою (у тому числі простроченим).

В принципі, громадяни України мають право проживати в Болгарії (або іншій країні ЄС) загалом до 90 днів кожні 6 місяців.

Під час російського вторгнення в Україну будь-який громадянин України може подати Заяву на міжнародний захист. Це можна зробити в будь-якому державному органі Болгарії (наприклад, прикордонна поліція), а також перед нашими дипломатичними представництвами в третіх країнах (наприклад, Румунія чи Молдова), в тому числі усно. Заява повинна містити таку інформацію:

до
Державного агентства у справах біженців Республіки Болгарія

ЗАЯВА

від
ім'я: .......

держава: .......

дата народження: .......

інші індивідуальні дані: .......
(вказати цивільний номер, паспорт, ідентифікаційну картку)

Супроводжуючі дітей до 18 років:
1) ім'я: ....... дата народження: .......
2) ім'я: ....... дата народження: .......
(вказати всіх супроводжуючих осіб віком до 18 років)

ЗАПИТ: Прошу надати міжнародний захист в Республіці Болгарія, оскільки я втікаю від війни в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року.

деталі: .......
(конкретні обставини, які потребують захисту)

дата: .......

підпис: .......

Якщо у вас немає дійсного паспорта або візи, рекомендується пред’явити інші документи з фотографією (наприклад, ID-картка або водійські права), за якими можна встановити беззаперечну ідентичність та громадянство України.

Для неповнолітніх у супроводі повнолітніх родичів рекомендується пред’явити офіційні документи (наприклад, свідоцтво про народження) для встановлення їх зв’язку з дорослими, які супроводжують. Якщо таких документів немає або неповнолітніх немає у супроводі, подальший догляд за ними покладається на болгарські соціальні служби.

Відповідно до ст. 58, абз. 6 Закону про притулок і біженців (ЗУБ), „за наявності ознак того, що іноземець (...) може побажати подати заяву про міжнародний захист, йому надається інформація про можливість це зробити. З цією метою надається переклад для полегшення доступу до процедури“.

(04.03.2022) Вперше в історії ЄС активує механізм відповідно до Директива 2001/55/ЕС от 20.07.2001 г. для тимчасового захисту у разі масового в’їзду осіб з третіх країн. Таким чином, українцям надається безкоштовний доступ до соціального захисту, проживання, навчання та роботи в ЄС – до 1 року з можливістю продовження ще на 6 місяців.

(11.03.2022) Від сьогодні громадяни, які втікають від війни в Україні, отримають документи на тимчасову захисту на кордоні Болгарії. З цими документами вони зможуть легально проживати в нашій країні, працювати та користуватися медичною допомогою, освітою та соціальною підтримкою.

(13.03.2022) Почастішали повідомлення про злочини громадян України на кордоні з Румунією та Польщею. Утримайтеся від антигромадських вчинків! Інакше ви ризикуєте приймаючими країнами погіршити ставлення до українських біженців.

(14.03.2022) Були повідомлення, що українських циган зупиняли на кордоні, пояснюючи, що вони не мають прав як біженці. Циганське походження не є підставою для відмови у захисті біженців. Наполягайте на своїх правах і при необхідності звертайтеся за юридичною допомогою!

Корисні контакти для громадян України, які шукають захисту в Болгарії:

Державне агентство у справах біженців

София 1233, Княгиня Мария Луиза бул. №114Б
sar@saref.government.bg
+359(2)8080923
+359(2)8080924
+359(2)8080925

Болгарський Гельсінкський комітет

София 1000, Узунджовска вул. №1
refunit@bghelsinki.org
+359(2)9802049
+359(2)9813318

Більше корисної інформації – ТУТ

Iнформаційний портал #BGforUkraine

Європейська комісія для України

У разі необхідності ми залишаємось доступними для подальших роз’яснень та допомоги.

(те саме болгарською)

BG

(28.02.2022) България е сключила споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване. Всеки украински граждан може да влезе в нашата страна със своя украински биометричен паспорт. Ако паспортът не е биометричен, е необходима виза. Всеки български гражданин, който идва от Украйна, може да влезе в Родината с български паспорт или лична карта (вкл. с изтекъл срок на валидност).

По принцип украинските граждани имат право да пребивават в България (или в друга страна на ЕС) до 90 дни общо за всеки 6 месеца.

Докато трае руската инвазия в Украйна, всеки украински гражданин може да подаде Молба за международна закрила. Това може да се направи пред всеки български държавен орган (напр. пред гранична полиция), както и пред нашите дипломатически мисии в трети страни (напр. в Румъния или Молдова), включително и устно. Молбата включва следните данни:

до

Държавната агенция за бежанците на Република България

МОЛБА

от

име: .......

държава: .......

дата на раждане: .......

други индивидуални данни: .......

(посочват се граждански номер, паспорт, лична карта)

Придружаващи деца под 18 години:

1) име: дата на раждане: .......

2) име: дата на раждане: .......

(посочват се всички придружаващи лица под 18 години)

ИСКАНЕ: Моля да ми бъде предоставена международна закрила в Република България, тъй като бягам от войната в Украйна, започнала на 24.02.2022 г.

детайли: .......
(конкретни обстоятелства, правещи закрилата необходима)

дата: .......

подпис: .......

Ако липсва валиден паспорт или виза, се препоръчва да бъдат представени други документи с фотоснимка (напр. лична карта или шофьорска книжка), от които да се установи безспорно самоличността и украинското гражданство.

За непълнолетните, придружавани от свои пълнолетни роднини, се препоръчва да бъдат представени официални документи (напр. акт за раждане), от които да се установи безспорно тяхната връзка с придружаващите ги пълнолетни. Ако няма такива документи или ако непълнолетните не са придружавани, по-нататъшната грижа за тях се поверява на българските социални служби.

Съгласно чл. 58, ал. 6 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), „при наличие на признаци, че чужденец (...) може да пожелае да подаде молба за международна закрила, му се предоставя информация относно възможността да направи това. За тази цел се осигурява превод за улесняване на достъпа до процедурата“.

(04.03.2022) За първи път в историята ЕС активира механизма по Директива 2001/55/ЕС от 20.07.2001 г. за временна закрила при масово навлизане на лица от трети страни. Така на украинците е предоставен свободен достъп до социална закрила, настаняване, учене и работа в ЕС – за срок до 1 година, с възможност за удължаване с още 6 месеца.

(11.03.2022) Бягащите от войната в Украйна граждани от днес ще получават документи за временна закрила още на границата на България. С тези документи те ще могат да пребивават законно в нашата страна, да работят и да ползват здравеопазване, образование и социална подкрепа.

(13.03.2022) Зачестяват съобщенията за престъпления от страна на украински граждани на границите с Румъния и Полша. Въздържайте се от противообществени прояви! В противен случай рискувате приемащите държави да влошат отношението си към украинските бежанци.

(14.03.2022) Постъпват съобщения, че украински цигани са спирани на границите, с обяснения, че те нямали права като бежанци. Циганският произход не е основание за отказ от бежанска закрила. Настоявайте за правата си и при необходимост потърсете адвокатско съдействие!

Полезни контакти за украински граждани, търсещи закрила в България:

Държавна агенция за бежанците

гр. София 1233, бул. Княгиня Мария Луиза №114Б
sar@saref.government.bg
+359(2)8080923
+359(2)8080924
+359(2)8080925

Български Хелзинкски комитет

гр. София 1000, ул. Узунджовска №1
refunit@bghelsinki.org
+359(2)9802049
+359(2)9813318

Още полезна информация – ТУК

Информационен портал #BGforUkraine

Европейската комисия за Украйна

При необходимост оставаме на разположение за допълнителни разяснения и съдействие.