www.Advocati.org

Показахме публично специализираното ръководство „Ако е необходимо ШИФРОВАЙТЕ“

„Ако е необходимо ШИФРОВАЙТЕ“ (специализирано ръководство за Информационна сигурност) е резултат от наше няколкогодишно изследване на възможностите за обезпечаване на поверителност и неприкосновеност в електронна среда, базирана изключително на Свободни технологии. Представянето се проведе на XXI издание на OpenFest. Тук качваме материалите.

(06.11.2023) Специализираното ръководство „Ако е необходимо ШИФРОВАЙТЕ“ представя нашето няколкогодишно изследавне в областта на информационната сигурност, базирана изключително на „усилено“ свободни* GNU/Linux-libre технологии – по наше убеждение същностно условие за възможността да се гарантира каквато и да било сигурност.

Ръководството е резултат от съвместната работа на екипа на www.Advocati.org с партньорите от Института за Свободни технологии LibTec; и обхваща в монографичен стил практически всички аспекти на сигурността в електронна среда; като се води от принципа „Всичко необходимо“ – започва от базови указания за работа в текстови режим с терминал и достига до комплексни въпроси като препрограмиране на софтуера от „ниско ниво“, образуване на „скрити“ шифровани пространства, хигиена на комуникацията в internet, физическа сигурност на машината, блокиране на всевъзможни вектори за накърняване на сигурността.

Разработката беше показана за първи път публично на XXI издание на OpenFest, от адв. Адриан Н. Илиев (специалист в областта на алтернативните софтуерни лицензи със значителен опит в областта на защита на личните (и не само) данни).

Можете да свалите ръководството (разпространява се свободно), а така също – да видите презентацията, която подготвихме за OpenFest (вкл. видео от самото представяне).

____________
* „Усилено“ свободните софтуерни лицензи (алтернатива на принципа „Всички права запазени“) гарантират четирите базисни свободи на Свободния софтуер: (0) право да ползвате; (1) право да проучвате; (2) право да споделяте; и (3) право да надграждате. Същите свободи се предоставят и при „отслабено“ свободните и „отворените“ (несвободни) софтуерни лицензи, но без абсолютна и необратима гаранция за запазване на свободата. които базисни свободи обаче (за разлика от „отслабено свободните“ и „отворените“, но не „свободни“ лицензи) се гарантират по безусловно необратим начин.