www.Advocati.org

Практически семинар „Електронна сигурност“ – 24.04.2014 г. от 10:00 ч.

В този практически семинар ще представим и дискутираме правилата, моделите на поведение и технологиите за защита на информацията в електронна среда. Ще разгледаме значението на програмния код и софтуерните лицензи за обезпечаване на сигурността и цялостния комплекс от мерки, необходими за нейното поддържане.

(20.03.2014) Днес повсеместно прилагаме информационни технологии. Електронната сигурност при комуникацията, обработката на данни и трансфера им придобива особено значение за успеха на всеки делови процес. В този практически семинар ще представим и дискутираме правилата, моделите на поведение и технологиите за защита на информацията в електронна среда. Ще разгледаме значението на програмния код и софтуерните лицензи за обезпечаване на сигурността и цялостния комплекс от мерки, необходими за нейното поддържане. Ще се спрем на съхраняването на данни, ползването на internet и мобилни устройства, и ще демонстрираме инсталирането на защитена от пробиви операционна система. Ще обърнем специално внимание на живата практика по обезпечаване на сигурността при разследващата журналистика.

За да направим този практически семинар възможен, обединихме под шапката на проекта www.SwitchFree.eu силите на юристи от www.Advocati.org, икономисти от www.Targ.bg, разследващи журналисти от www.Bivol.bg, софтуерни разработчици от www.LearnFree.eu и независими IT-експерти, за да посочим ключови проблеми за електронната сигурност и да дадем някои от възможните решения.

Материята се очертава като интересна за бизнесмени, ръководители на IT-отдели, служители по сигурността и всеки, който борави с чувствителни данни и процеси в електронна среда. Семинарът ще се проведе на 24.04.2014 г. от 10:00 до 18:00 ч. в голямата зала на Betahaus в гр. София, ул. Крум Попов №56. Резервациите, направени до 28.02.2014 г., получават отстъпка от таксата за участие. Местата са ограничени.

Свалете Дипляна на практическия семинар „Електронна сигурност“