www.Advocati.org

Международен антикорупционен съд – за корупцията по високите етажи на властта

За страни, където доминира културата на безнаказаност и където липсва воля и ресурс за адекватно разследване, водене на дела и постановяване на справедливи присъди срещу висши държавни служители и политици, създаването на независим от отделните държави Международен антикорупционен съд може да се окаже единственият възможен механизъм за справяне с корупцията в особено големи размери, която се осъществява по високите етажи на държавната власт.

(26.07.2014) Американският съдия Марк Улф (главен съдия в щата Масачузетс с дългогодишен професионален опит по множество ключови дела) предлага да бъде създаден независим от отделните държави Международен антикорупционен съд, който да се справи с корупцията в особено големи размери, която се осъществява по високите етажи на държавната власт. Съдия Улф предлага съдът да действа като независима международна институция (или като част от Международния наказателен съд), където опитни и доказани следователи, прокурори и съдии от целия свят да подпомогнат отделните държави в усилията им да се справят с корупцията на политическо и висше административно ниво. Съдията прави аналогия с Международния наказателен съд, който беше осмислен като необходимост през 2002 г. – като решение срещу очевидната невъзможност в някои страни да се осъществи обективно и безпристрастно разследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за които сред главните виновници бяха самите управляващи в разследваните държави.

Своята идея съдия Улф представи за първи път пред Международния правен форум в Санкт Петербург през 2012 г. Тези дни предложението на американския съдия влезе и в дневния ред на Световния форум за управление, който беше проведен в чешката столица Прага.

„Корупцията по най-високите етажи на властта – пише в доклада си Марк Улф, – е ендемична в много страни. Тази „корупция в особено големи размери“ струва скъпо, свързана е с най-сериозните нарушения на човешките права и заплашва стабилността в много държави, а и в целия свят. Този тип корупция процъфтява благодарение на култура на безнаказаност, която съществува вследствие на нежеланието на управляващите да позволят безпристрастно и прецизно разследване на своите приятели, семейства и, разбира се, на самите себе си.“

Съдия Улф определя като „корупция в особено големи размери“ случаите, когато „политици и държавни съдебни служители, призвани да гарантират върховенството на закона „в името на народа“, злоупотребяват с влиянието си с цел да поддържат своята власт, репутация и богатство“. Ситуацията е най-тежка в такива страни, където доминира културата на безнаказаност и където липсва воля и ресурс за адекватно разследване, водене на дела и постановяване на справедливи присъди срещу висши държавни служители и политици.

В доклада са приведени множество примери за корупция в особено големи размери от всички краища на света. Най-пресният пример е от Украйна, където веднага след свалянето от власт президента Виктор Янукович стана обществено достояние екстравагантният начин на живот, който президентът и редица висши държавници (включително главния прокурор) са водили в продължение на години, допускайки редица длъжностни престъпления, без системите за сигурност в държавата да могат да реагират срещу това по какъвто и да било начин. Друг пример от изследванията на Global Financial Integrity показва как за периода 2000-2008 г. в Русия са реализирани „обороти“ от корупция по високите етажи на властта (подкупи, кражби, обсебвания, длъжностни престъпления) на приблизителна стойност от $427 млрд. По данни на Световната банка, общият размер на „сивата икономика“ в Русия за 2010 г. достига до 43,6% от брутния вътрешен продукт на страната.

Съдия Улф подчертава, че корупцията по високите етажи на властта не се ограничава само до пределите на по-бедните и по-малко демократични страни. Така например през 2006 г. във Великобритания министър-председателят Тони Блеър издава заповед за прекратяване на разследването срещу BAE Systems (британска оръжейна компания), която корумпирала висши държавни служители от Саудитска Арабия. Решението на министър-председателя да стопира разследването е отговор на заплахи от властите в арабската държава, че ще преустановят дипломатическите си отношения с Обединеното кралство. (Независимо от спирането на разследването във Великобритания, престъплението е доказано при друго разследване по същия случай в САЩ.)

Корупцията в подобни размери освен че блокира институционалната структура на държавите, подкопава конституциония ред и заплашва принципните устои и ценностна ориентация на обществото. Корупцията също така създава благоприятни условия за процъфтяване на организирани престъпни групи и терористични организации. В доклада е приведен пример от Мексико, където най-могъщите наркодилъри се ползват от протекцията на корумпирани държавни служители, включително прокурори и съдии. В крайна сметка корупцията по високите етажи на властта „разрушава устоите на демократичното управление, както и на човешките права“ на милиони души по целия свят.

Идеята да бъде създадена наддържавна съдебна юрисдикция, която да гарантира Върховенството на закона при разследване и привличане към наказателна отговорност на висши политици и държавници, е своеобразно признание за безсилието на националните държави да се справят с корупцията в своите администрации. Интензивните трансгранични отношения в днешната епоха способстват за формирането на глобални структури от корпоративен тип, които често управляват значително по-мащабни ресурси от повечето правителства в света. По този начин става все по-лесно властите да бъдат подлагани на натиск, превръщащ ги в заложник на трансгранични корупционни интереси, чиято сложност прави разследването им непосилно за Правосъдието в отделните държави. На фона на тези разсъждения пускането в действие на Международен антикорупционен съд изглежда разумно решение. Ако обаче корумпирането на един национален съд е възможно, то възможно остава и корумпирането на един международен съд. Ето защо идеята на съдия Улф няма да има успех, ако не бъде предходена от задълбочено изследване за същността на корупцията, причините за нейното възникване и системните грешки в Правосъдието, които допускат това да се случва. Не на последно място стои и въпросът за необходимостта от серия политически решения на най-високо ниво, за да може подобна международна съдебна юрисдикция да стане задължителна за отделните държави и да заработи срещу корупцията вътре в тях.