www.Advocati.org

Процесуална легитимация

Процесуалната легитимация е признато от закона основание едно лице да встъпи в дадена правна процедура и да влияе на нейното развитие чрез своите твърдения. Активна процесуална легитимация е правото на едно лице да потърси защита от компетентния орган за определени свои права. Пасивна процесуална легитимация е задължението на друго лице да търпи обстоятелството, че срещу него са предявени определени искания. Общото правило е, че претенции могат да се предявяват само от засегнатата страна и само срещу страна, която е отговорна на законно основание за това засягане.